آخرین خبر/ عباس غزالی با انتشار این عکس نوشت:
متفاوت باش.
مثبت باش.
روشنفکر باش.
ولی بیشتر از همه خوشحال باش... #عباس_غزالی#بازیگر#فیلم#سینما#نقش#ماندگار
#مثبت#هنرمند#عکس#زندگی#چتر#ایتالیا#رمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی