آخرین خبر/ پردیس احمدیه با انتشار این عکس نوشت: #مجبوریم
#رضادرمیشیان #عکس_قدیمى
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی