آخرین خبر/ مینا وحید با انتشار این عکس نوشت: برای بهترین بودن رنجی هست که به لذتش نمی ارزه...
باور کن معمولی بودن از همه بهتره.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی