آخرین خبر/ پیجی منتسب به نگار جواهریان این عکس را منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید