آخرین خبر/ آرام جعفری با انتشار این عکس نوشت: دنیا زیباتر میشود وقتى همه جهان با هم سرود عشق و مهربانى بخوانیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید