آخرین خبر/ احترام برومند با انتشار این عکس نوشت:  باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان، میزند بر بام خانه . شهر زیبای رشت، میدان شهرداری اول ابانماه۱۳۹۸ممنون از کیوان پورنصر مجسمه ساز هنرمند اهل (رشت) سازنده مجسمه ای که میبینید .عکس را هم ایشان انداخته اند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر