آخرین خبر/ کاراکتر حشمت فردوس چگونه شکل گرفت؟
عکس از نادر پیرزاده


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر