آخرین خبر/ سینا مهراد با انتشار این عکس نوشت: 28 سالگیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید