k ٦
٥

آخرین خبر/ «دختر شیرینی فروش» ساخته ایرج طهماسب است. این فیلم در سال 1380 ساخته شد. فاطمه معتمد آریا ، حمید جبلی ، ثریا قاسمی و ایرج طهماسب در این اثر نقش آفرینی کردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید