آخرین خبر/ ارژنگ امیر فضلی با انتشار تصویر راه های هوایی نوشت:«این هواپیماها را دیدم از خنده غش کردم
همه از ترسشون مثل موش دارند از گوشه میرن 😭البته الان یک خبر خواندم المان و بریتانیاو هواپیماییه KLM گفتند دیگه امنه و پروازهاشون را دوباره از اسمان ایران و عراق میخوان از سر بگیرن -
از اینها بگذریم حالا من که خبرگزاری نیستم. یک جایی پیدا کردم ترافیک پروازهای تمام دنیا را ان لاین نشون میده خیلی باحاله -
Flight tradar اپلیکیشن هم داره»