آخرین خبر/ شهرام فرهادی این عکس را منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید