آخرین خبر/ محمدرضا قدیریان همراه همسرش فرشته آلوسی در مراسم چهلم پدرش.
عکس از پیج مهدی علیاریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید