آخرین خبر/ سجاد قراگزلو با انتشار این عکس نوشت: مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است….!
زندگی زیباست
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید