آخرین خبر/ سیدمحمود رضوی با انتشار این عکس نوشت: سلام علیکم
سلام بر سید الشهدای مقاومت و سلام بر شهید همرزمش
امروز عراق رستاخیزی را تجربه کرد که در سالهای اخیر به خود ندیده بود
خواسته ی آنها هم یک چیز بود
خروج آمریکا از عراق


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید