فیلم نیوز/ روایت امیر جعفری از ساختمان «زیر نظر»؛ من خودمم جمعه صبح فهمیدم مبل سوراخه!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید