آخرین خبر/ شهرزاد عبدالمجید با انتشار این عکس نوشت:  نمیشه به زندگی
روزهای بیشتری اضافه کرد
ولی میشه به روزهامون
زندگی بیشتری ببخشیم
حـالِ‌ خـوب نصیب لحظه‌هاتون آدینه تون سرشار از عشق و محبت
دوستتون دارم تا ابد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید