بانی فیلم/ جدیدترین آمار فروش فیلم‌های سینمایی در سینماهای کشور تا عصر یکشنبه ۲۰ بهمن 1398 به شرح زیر است:
مطرب/ ۱۰۷ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: ۳۷ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان
چشم و گوش بسته/ ۶۵ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان
زیر نظر/ ۹۳ سینما/ ۴۲ روز نمایش/ فروش کل: هفت میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
منطقه پرواز ممنوع/ ۵۱ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان
جهان با من برقص/ ۱۱۳ سینما/ ۳۵ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان
بنیامین/ ۸۹ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
جان دار/ ۳۱ سینما/ ۵۶ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان
۲۳ نفر/ ۶۴ سینما/۵۶ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
تورنادو/ ۳۲ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۴۳ میلیون تومان
اژدر/ ۴۹ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ فروش کل: ۴۸۰ میلیون تومان
مشت آخر/ ۱۳ سینما/ ۴۹ روز نمایش/ فروش کل: ۲۰۹ میلیون تومان
کاتی و ستاره/ ۲۱ سینما/ ۱۸ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱۸ میلیون تومان
امیر/ ۱۴ سینما/ ۲۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱۸ میلیون تومان
قطار آن شب/ ۲۶ سینما/ ۱۷ روز نمایش/ ۲۶ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان
منبع: سامانه فروش سینمای ایرانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید