آخرین خبر/ زهرا چخماقی این عکس را منتشر کرد.
وی دختر فریده فرخی نژاد گوینده پیشکسوت خبر است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید