آخرین خبر/ فاطیما بهارمست با انتشار این عکس نوشت: هاشم و نغمه #از_سرنوشت
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید