آخرین خبر/ سردار آزمون با انتشار این عکس نوشت: هرگز خودت رو بخاطر حرف‌های دیگران نباز.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید