آخرین خبر/ تصویری از صحنه درگیری ارسطو و بهبود در «پایتخت 6» مشاهده می‌کنید.
عکس از صفحه رسمی سریال پایتختما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید