آخرین خبر/ رضا حسین‌زاده با انتشار این عکس نوشت: به خود ببالید و بگوئید که:
من همواره در هر کاری موفق و پیروز می شوم.
خدای رحمان مرا بسیار دوست دارد و در همه امور زندگیم مرا کمک می کند.
سراسر وجودم غرق در انرژی و شادی است.
من همواره منتظر اتفاقات خوب در زندگیم هستم.
دروجود من عظمت و بزرگی نهفته است.
من ایده های بزرگی در سر دارم و آنها را به واقعیت تبدیل می کنم.
من هر روز سلامت تر و تندرست تر هستم.
من واقعاً انسان بی نظیری هستم.
چقدر دنیای من قشنگ و زیبا شده.
چقدر من هر روز خوشبخت تر و سعادتمندتر می شوم.
من به خود افتخار می کنم.
همواره از وجود و چهره من شادی، انرژی و عشق ساطع می شود.
من تا آخر عمر به سلامت زندگی می کنم.
هر چه بیشتر می بخشم بیشتر می ستایم و احساس شادمانی می کنم.
من سزاوار بهترین ها هستم.
من لایقم لایق .....کمترین مقام من انسانیت است.
اگر برخی نمی فهمند بهشان می فهمانم .
می دانم انسانیت و غزت و کرامت در پول و ثروت بر خلاف دنیای امروز نیست .پس لایقم چون می فهمم.
در هر لحظه به خاطر همه نعمتها و موهبتهائی که خداوند به من داده او را شکر می گویم.
من در کمال آرامش بسر می برم و همواره روحیه ای شاد و چهره ای خندان دارم.
خداوند مرا ازاد آفریده و من محکوم به هیچ سرنوشت از پیش تعیین شده ای نیستم..
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید