آخرین خبر/ سید مجتبى ظریفیان این عکس با همسرش آزیتا رضایی را منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید