آخرین خبر/ سیاوش خیرابی این پست را در تقدیر از پزشکان و پرستاران منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید