آخرین خبر/ ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس نوشت: معروف است که خداوند به موسی(ع) گفت: قحطی خواهد آمد، به قومت بگو آماده شوند !

حضرت موسی به قومش گفت و قومش از دیوار خانه ها سوراخ ایجاد کردند که در هنگام سختی به داد هم برسند که این قحطی بگذرد !
مدتی گذشت اما قحطی نیامد ، حضرت علت را از خدا پرسید خدا به او گفت من دیدم که قوم تو به هم رحم کردند !
من چگونه به این قوم رحم نکنم ؟ «به همدیگه رحم کنیم که خدا هم بهمون رحم کنه»
.
.
.
#فکر#همدیگر#باشیم#محتکران_بی_انصافما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید