آخرین خبر/ خوشنویسی با انگشت در عصرجدید

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید