آخرین خبر/ وقتی از بهروز می‌پرسن، برای مراسم عروسی مامانت چندتا مهمون می‌خوای دعوت کنی.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید