آخرین خبر/ امیر آقایی این عکس را در اینستاگرام به اشتارک گذاشته است.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید