آخرین خبر/ اجرای سروش امامی در «عصر جدید» را تماشا کنید.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید