آخرین خبر/ امیر کاظمی با انتشار این عکس نوشت:
سریال فوق لیسانسه ها هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا .
تکرار ساعتهای ۳ ، ۹ و ۱۵
.#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید