آخرین خبر/ فواد صفاریان پور با انتشار این عکس نوشت: سلام مایل بودم یک پست دیگر بگذارم ؛ احساس کردم ابتدا صبحتان را تلخ خواهم کرد.
بنا بر این توصیه تماشای گفتگو سیاوش و آقای پرستویی رو براتون ارسال میکنم.
ارادت🌹