آخرین خبر/ سلام و عید مبارکی به دوستان عزیزم . بطور اتفاقی با استاد افتخاری همسفر اهواز شدیم و جای شما خالی