آخرین خبر/ مهران غفوریان و دخترش هانا را در تصویر مشاهده می کنید.