آخرین خبر/ شاهرخ استخری این ویدئو را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.