آخرین خبر/ تست بازیگری فریبا نادری با گوی در برنامه دورهمی