آخرین خبر/ آناهیتا همتی با انتشار این عکس نوشت: #نمیتونم_نفس_بکشم رومینا وقتی گلویش توسط پدرش با ضربه های داس پاره پاره میشد، نمیتوانست نفس بکشد.
وقتی آسیه اینقدر ضجه زد تا جان از بدنش رفت هم نمیتوانست نفس بکشد.