آخرین خبر/ پانته‌آ پناهی‌ها با انتشار این عکس نوشت: #خروج و درختان بلوط مناطق زیبای #کهکیلویه_و_بویراحمد