برترین ها/ احسان علیخانی در برنامه عصر جدید به ساسی تیکه انداخت.