آخرین خبر/ محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشت:
بازی تنیس🤷‍♂️❤️