آخرین خبر/ منوچهر هادی توضیحاتی را درباره احضارش به دادگاه ارائه کرد.

وی نوشت: منوچهرهادی به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شد.
بدون هیچ توضیحی منو خواستن و رفتم شعبه ششم.
سازمان سینمایی شاکی بود
از من و پخش کننده
توضیح دادم که نسخه قاچاق رحمان را من بیرون ندادم. سازمان سینمایی اعلام کرده بود که فقط نسخه کامل دست کارگردان و پخش کننده هست.
توضیح.
اولن که فیلم مجوز گرفت و توزیع شد.
دومن چرا باید نسخه دست من باشه؟
نسخه دست تهیه کننده، دفتر جشنواره، صداوسیماجهت بازبینی برای مجوز پخش تیزر شورای پروانه نمایش، تصحیح رنگ،
وجایی که کپی میشه برای سینما ها، صداگذار
آهنگساز و...
هرکدام از اینها می‌توانند عامل قاچاق باشند خواسته یا ناخواسته.
حتی ارشاد و کسانی که در آنجا نسخه اصلی را تحویل گرفتند.
چرا من مشاور محترم حقوقی سازمان سینمایی؟
در هرصورت ممنون از سازمان سینمایی بخاطر پیگیری عاملین قاچاق فیلم رحمان.
امیدوارم اگر ثابت شد من و پخش کننده نبودیم پیگیری‌ها ادامه داشته باشد.
در آخر باید توضیح بدهم که نسخه نمایش خانگی در فیلیمو و نماوا توزیع شده ولی ارشاد تا این لحظه مجوز نسخه فیزیکی رحمان (DVD) را صادر نکرده و هفتصد پنجاه میلیون پول ما توسط سعید خندق آبادی مدیر سابق حوزه هنری در حوزه نمایش خانگی بلوکه شده است.