آخرین خبر/ گلاره جباری با انتشار این عکس نوشت:
همه‌ی خواهرها می‌دانند که ‌‌دنیای خواهرانگی پر از رنگ و عشق و دوست‌داشتن و حمایت است.
‌‌‌ ‌‌
تمام جان و دل منی تو گلسانه‌ی مهربونم.
🥳تولدت مبارک خواهر زیبا و آرامم🥳 ‌‌
‌‌
#خواهر#عشق#تولد#محبت#جان#رنگ#خواهرانگی