آخرین خبر/ منوچهر هادی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.