آخرین خبر/ هدیه جالب مائده طهماسبی به همسرش: سفر مجردی به کشور تایلند!