آخرین خبر/ علیرضا نیکبخت با انتشار این عکس نوشت: معجزه ای وجوددارد که دوستی نامیده می شود و در بین دل اقامت دارد،
شما نمیدانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می‌شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است!
ممنون از همه ی دوستان خوب و مهربانم بابات تبریک تولد های‌ زیبا و دوست داشتنی و ممنون از کامنتهای زیبا و قشنگی که همیشه شامل حالم میشه خواستم تشکر کنم که خدایی نکرده کسی از قلم نیفتاده باشه، دوستون دارم عزیزای من.