سینما دیلی/ صحبت‌های زنده‌یاد معلم درباره صدا و سیما؛ سرگرمی را به بخش خصوصی بسپارید.