فیلم نیوز/ ویدیو اکران «شنای پروانه» با رعایت پروتکل بهداشتی در سینما آستارا را تماشا کنید.