آخرین خبر/ سکانس بامزه لطیفه خواندن عطاران در ورود آقایان ممنوع به مناسبت روز جهانی جک