آخرین خبر/ سکانس ماندگار از سیروس گرجستانی؛ این دنیا ارزش نداره