آخرین خبر/ امین حیایی با انتشار این ویدئو نوشت:«از دست دادن هر عزیز، حفره ای می شود عمیق در قلب ما... آن قدر عمیق که جای خالی اش با هیچ مرهمی التیام نخواهد یافت
تسلیت به مردم ایران زمین، خانواده محترم گرجستانی و جامعه هنری
روحش شاد و یادش گرامی»