آخرین خبر/ بهاره کیان افشار با انتشار این تصویر از هوادارانش خواست تا با همه آثار مرحوم گرجستانی آشنا شوند: «خبر تلخ ، عین خود زهر...
...چقدر نازنین بودید و بی ریا و زلال؛
چقدر از همکاری های با شما خاطره خوب دارم،
از کلاه پهلوی که هم سرویس در مسیر طولانی کار بودیم و
راه با کلام شیرین شما کوتاه میشد
تا انرژی همیشه مثبت و روی گشاده و مهربونتون در فیلم سگ بند کار مشترک اخر،
شما ویژه بودین و بی تکرار...
سفرتون امن در اغوش نور و مهربانی...
دلم براتون تنگ میشه...اقای #سیروس_گرجستانی نازنین...
.
پیشنهاد میکنم با جستجو در مورد کارنامه وسیع و متنوع اقای #سیروس_گرجستانی
با همه کارهای ایشون اشنا بشین...»